2. 3. 2013

Steporis / Koncert v leseTakmer hodvábny 3-paslík, s otráveným výrazom v tvári, sedel na veľkom balvane a hral na španielke vianočné koledy.

Tóny sa ozývali po celej čistinke a upútali pozornosť viacerých lesných  živočíchov. Zastali viacmenej na okraji lesného porastu, akoby boli neustále v strehu a v prípade nebezpečenstva mohli okamžite zmiznúť v šere lesa. Len veľké lesné mravce (zákonom chránené) si hudbu nevšímali, ale to nikoho neudivovalo, pretože bolo všeobecne známe, že mravce, rovnako ako ostatný hmyz, nemajú hudobný sluch. Navyše, bolo už relatívne chladno a zablúdené posledné mravce sa ponáhľali dolu do podzemných poschodí mravmesta. Stáli tam vedľa seba jelenie a srnčie spoločenstvá, v tesnej blízkosti medvedej rodinky a rozličnej drobnej hávede a nehávede. Z druhej strany maxipaslíka, ktorý hral distingvovane na stereofónny  ozembuch, postávali takmer priesvitné víly, polovíly a skorovíly. Dobehla aj malá žabia víla s husličkami na chrbte, ktorá sa o celom podujatí dozvedela až z tvároknihy a len čo sa vydýchala, pripojila sa tiež k nezvyčajnému improvizovanému predvianočnému  koncertu.

Skorohodvábny 3-paslík časom  celkom nenápadne a plynule prešiel do džezovejšieho rytmu, ba aj tempo sa zvýšilo. To však začalo spôsobovať problémy ozembuchistovi, ktorý radšej prestal  šramotiť. Keď nakoniec odišiel, nikomu maxipaslík vlastne nechýbal. Veveričky na stromoch zacítili príležitosť realizovať sa a začali synchronizovane klepotať niečím tvrdým. Žabovíla sa priblížila viacej k 3-paslíkovi a ako na  povel začalo strunové duo hrať Ave Máriu. Hubíkovia si potajomky utierali slzy dojatia – táto skladba ich vždy dostala. Škriatkovia a škratovia sedeli v nevídanej vzájomnej zhode medzi suchými zvyškami repíka.

Obecenstvo skoro ani nedýchalo pri počúvaní tónov, ktoré sa v lesných priestoroch až tak často počuť nedajú. Väčšinou si v lese mohli vypočuť len opité vyspevovanie siedmich trpáčikov a následné hubovanie Snehulienky, ktorá ich vždy vyhrešila za to, že vylôchali sami naraz všetku medovinu a jej sa tak neušlo. Nemohla sa hnevať na Medulienku, ktorá to myslela dobre, ale dohodla sa s ňou, že odteraz bude nosievať medovinu iba Snehulienke a tá z nej (ak zostane) pridelí po štamprlíku aj trpáčikom. Niežeby sa Snehulienka z toho moku neopila, ale vyspevovala si len šeptom, aby nikto nevedel, že je tiež závislá od alkoholu. Okrem toho spievala falošne, i keď  s citom.

Práve keď doznievala najznámejšia vianočná skladba na svete – Stille Nacht, heilige Nacht – nadobudol takmer hodvábny 3-paslík dojem, že sa začalo zemetrasenie. Čoskoro sa však presvedčil, že je to len skalotrasenie. Balvan, na ktorom sedel, sa začal hýbať a nakoniec sa postavil. Bol to totiž troll Skalinčiak, prezývaný Balvan. Takto nenásilne ukončil hudobnú produkciu a s primeraným dupotom, až šišky a posledné zabudnuté bukvice padali, sa nenápadne vzdialil. Snehulienka začala tlieskať ako prvá a postupne sa k nej pridali živočíchy, ktoré mali tiež ruky. Bolo by totiž nerozumné očakávať, ža začnú kopýtkami tlieskať napríklad srnky...

Polichotený 3-paslík aj žabia víla sa uklonili a zbalili si fidlátka. Obecenstco sa pomaly rozchádzalo a keď už zostala čistinka celkom prázdna, zliezol z posedu aj Epoi  s celkom  zdrevenenými nohami a tiež sa pobral domov, do zámku.

V ušiach mu zneli slová:        „Zima, zima tu je,

                                               sniežik poletuje;

                                               sniežik, pole, tuje...“

Zahvízdal na Hatšepsovet, ktorá sa obďaleč pásla na zvyškoch vegetácie,  vysadol na ňu a miernym poklusom sa presúval do rodinného sídla. Bol celkom rád, že sa Skalinčiak prebral z letargie dosť zavčasu na to, aby sa Epoi dostal do zámku ešte za vidna. Niežeby sa bál tmy, ale v šere horšie videl a nerád by spôsobil svojej obľúbenej kobylke zbytočne nejaké zranenie. A zase nechcel sa presúšať pred skorohodvábnym 3-paslíkom, pretože začal nadobúdať pocit, že ten  ho už (ktovie z akého dôvodu?) nechce ani len vidieť..

Žiadne komentáre: