4. 4. 2010

len tak 2

Ako ten čas beží, prichádzajú mi postupne na myseľ ďalšie dvojice slovensko-českých výrazov, tak som sa rozhodol, že ich sem pridám.
Keď máme niekoho stretnúť - potkat, tak sa dá konštatovať, že je to stretnutie - čo však v češtine môžeme vyjadriť aj slovom setkání.
Alebo si zoberme jednu z oblastí znečisťovania životného prostredia: sloveso fajčiť sa prekladá do jazyka českého ako kouřit. Fajka je však už dýmka a slovenský dym je po česky kouř. Ako sa nám to pekne točí dokola... Slovenské kúriť je zas topit - a kde? - predsa v budove, alias v stavení.
Dnes, keď sa kradne viac než v bývalom režime, treba o to viac majetok i peniaze strážiť čiže hlídat pred každým nehanebníkom - nestydou. Samozrejme len keď sa jedná o väčšie hodnoty. Kam sa hrabe taká veľkonočná plnka - nádivka..!
A keď sme už pri sviatkoch, často sa niekomu prihodí, že až v čase, keď sú už všetky obchody zatvorené zistí, že sa mu niečo potrebné na prípravu jedla minulo, čiže něco mu došlo...
Na záver by som rád zaželal všetkým používateľom oboch blízkych slovanských jazykov, aby si vždy vzájomne rozumeli a pri lúčení si hovorili jedine dovidenia - nashledanou (naviděnou) - a nikdy inak!

1. 4. 2010

len tak

Vrátil som sa nedávno z fakultnej nemocnice, kde mi mala byť vyoperovaná (už) enormne veľká štítna žľaza. Zatiaľ však nebola. Tak si len tak hoviem - lebedím a dokopy nič nerobím. Zišlo mi na um zopár  výrazov-nevýrazov a  rozhodol som sa teda napísať ich sem.
Napríklad také schodisko - opakom by predsa podľa zásad logiky malo byť východisko, alebo východ - záchod... prípadne západ - výpad. Všimli ste si také slovo, ako obchod? Dnes sa k tomu (bohužiaľ) opäť vraciame - obchodník si vyloží svoj tovar na ulici a okoloidúci ho OBCHODIA.
Tvrdí sa, že čeština a slovenčina sú si tak blízke jazyky, že vlastne k nedorozumeniu pomaly ani nemôže dôjsť.
Predsa sa však nájde dosť slov, ktoré dokážu niekedy zmiasť druhú stranu. Uvediem aspoň zopár príkladov:
Kapusta - zelí; kel - kapusta; čučoriedky - borůvky; marhule - meruňky; ponáhľať sa - spěchat; zmýliť sa - splést se;  pečeň - játra; neskoro - pozdě; šnúrky do topánok - tkaničky do bot; nohavice - kalhoty; a tak ďalej. Ozaj, prečo sa Jarek volá Nohavica a Adriana zase Sklenaříková..?