8. 8. 2011

Napriek tomu,  že si navrávame, že sme ovládli všetko vo svojom okolí, aj prírodné javy, príroda má na vec iný názor: