30. 10. 2009

Som zmätený...

Už niekoľko dní sa v médiách spomínalo, ako budú českí poľnohospodári, roľníci či farmári protestovať proti nízkym výkupným cenám kravského mlieka v celej EÚ, ale najmä v ČR. Keď k tomu včera nakoniec došlo, neveriacky som sledoval na obrazovke, ako jazdia po poli a zalievajú pôdu mliekom...
Zrazu som zneistel. Na jednej strane farmári sa sťažujú, že výkupné ceny mlieka sú nižšie než ich výrobné náklady (a teda, že nemôžu z toho vyžiť) a človeku ich je ľúto, pretože sa starajú o výživu, ktorá je predsa základnou podmienkou na prežitie celého ľudstva - na druhej strane však nedokážem pochopiť, ako môže byť pre chovateľov hovädzieho dobytka finančne výhodnejšie ZBAVIŤ SA vyprodukovanej potraviny BEZPLATNE, než PREDAŤ JU, čo aj ZA NÍZKE CENY?
Keby boli darovali to mlieko do detských domovov, školských jedální a nemocníc (ktoré zápasia s každou korunou), bolo by to aspoň zmysluplné. Alebo im toto plytvanie niekto financuje? Neviem, či mám snáď nemoderné názory, ale mne sa toto počínanie javí ako neúcta k vyprodukovaným potravinám a k ľudskej práci. Dokonca, keby boli dali tú tekutinu vypiť teliatkam (ktorým je aj tak prvotne určená), mohli ušetriť na inom krmive a teľce mohli byť zdravšie a lepšie rásť.
Okrem toho, na poliach, kde sa pestujú poľnohospodárske plodiny, sa nachádza v pôde veľké množstvo myší, hrabošov, ap. Takýmto zalievaním ich vlastne farmári prikrmujú, resp. prilákajú ich na zaliatu plochu a položia tak základy možnej väčšej budúcoročnej straty na úrode pestovanej plodiny.
Teraz som zmätený, čo si mám o celej akcii myslieť a možno nie som sám...

8. 10. 2009

Peniaze, Slováci a Maďari

   V Slovenskej republike je od 1.januára/ledna 2009 zavedená platná mena euro (€). To je všeobecne známe nielen v zahraničí (až z Afriky odo mňa cez internet pýtali černošky peniaze - a vedeli, že tu máme zavedené euro...), ale dokonca aj v Slovensku.
     Zaráža ma však na niektorých mojich spoluobčanoch (a nie je ich, bohužiaľ, tak málo), že aj 90 rokov po rozpade "žalára národov" Rakúsko-Uhorska na nich ešte stále negatívne vplýva maďarizácia, o ktorej som predpokladal, že sa už dávno prepadla na smetisko dejín.
     Veď posúďte sami: Slovák keď povedal "jedna korunA", Maďar to vyslovil "egy koronA" (eďkorona); tam, kde sa v slovenčine povedalo "tri korunY", v maďarčine to bolo "három koronA". Takisto "šesť korúN" - "hat koronA"... Skrátka maďarčina pri číslovkách nemení nijako tvar počítaného podstatného mena.
     Prejdime teraz do súčasnosti. Koľkokrát počujem: ten tovar stojí "tri eurO", alebo hoci "desať eurO". Celkom ako v maďarčine. Že by Slováci ešte nezistili, že už sú sami sebe pánmi, a to aj v jazykovej oblasti? Alebo, nebodaj, ich prechod na novú menu tak dezorientoval, že zabudli na skutočnosť, že v slovenčine (ako v mnohých ďalších slovanských jazykoch) sa podstatné mená skloňujú a majú aj množné číslo?
     Zrejme neovládajú skloňovanie podstatného mena "euro" - aspoň v množnom čísle to tak vyzerá. Hádam si teda pripomenieme tvary skloňovania tohto slova v množnom čísle: eurá, bez eur (ja by som kľudne dokázal použiť tvar eúr), k eurám, o eurách, s eurami.
    Nerobím si však zbytočné ilúzie o masovej čítanosti tohto blogu, a teda ani o jeho väčšom vplyve na vyjadrovanie tej časti mojich spoluobčanov, ktorí sa ešte nevymanili spod jarma pomaďarčovania...:-)