10. 2. 2013

Bez úvodu

Bez akéhokoľvek úvodu vás chcem poprosiť o informácie o nižšie zobrazených plodoch akejsi, pravdepodobne tekvicovitej, rastliny. až nepravdepodobne elegantne tvarované plody, ktoré by sa dali považovať dokonca priam za eroticky podfarbené, keby sa takýto úmysel dal spojiť s nevinnou rastlinou. Jediné, čo sa mi podarilo zatiaľ zistiť, je informácia, že rastie vo Vietname.
Každá informácia ma poteší.


Žiadne komentáre: