30. 10. 2009

Som zmätený...

Už niekoľko dní sa v médiách spomínalo, ako budú českí poľnohospodári, roľníci či farmári protestovať proti nízkym výkupným cenám kravského mlieka v celej EÚ, ale najmä v ČR. Keď k tomu včera nakoniec došlo, neveriacky som sledoval na obrazovke, ako jazdia po poli a zalievajú pôdu mliekom...
Zrazu som zneistel. Na jednej strane farmári sa sťažujú, že výkupné ceny mlieka sú nižšie než ich výrobné náklady (a teda, že nemôžu z toho vyžiť) a človeku ich je ľúto, pretože sa starajú o výživu, ktorá je predsa základnou podmienkou na prežitie celého ľudstva - na druhej strane však nedokážem pochopiť, ako môže byť pre chovateľov hovädzieho dobytka finančne výhodnejšie ZBAVIŤ SA vyprodukovanej potraviny BEZPLATNE, než PREDAŤ JU, čo aj ZA NÍZKE CENY?
Keby boli darovali to mlieko do detských domovov, školských jedální a nemocníc (ktoré zápasia s každou korunou), bolo by to aspoň zmysluplné. Alebo im toto plytvanie niekto financuje? Neviem, či mám snáď nemoderné názory, ale mne sa toto počínanie javí ako neúcta k vyprodukovaným potravinám a k ľudskej práci. Dokonca, keby boli dali tú tekutinu vypiť teliatkam (ktorým je aj tak prvotne určená), mohli ušetriť na inom krmive a teľce mohli byť zdravšie a lepšie rásť.
Okrem toho, na poliach, kde sa pestujú poľnohospodárske plodiny, sa nachádza v pôde veľké množstvo myší, hrabošov, ap. Takýmto zalievaním ich vlastne farmári prikrmujú, resp. prilákajú ich na zaliatu plochu a položia tak základy možnej väčšej budúcoročnej straty na úrode pestovanej plodiny.
Teraz som zmätený, čo si mám o celej akcii myslieť a možno nie som sám...

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

Vylévání mléka má tři roviny (aspoň jak jsem je pochopila já): 1) rovinu mediální - na lidi demonstrující a píšící petice jsou diváci zvyklí, na mléko na poli ještě ne. 2) rovina ekonomická (když část mléka vyleju, uměle tím navýším cenu zbytku, protože ho prostě bude méně) 3) rovina citová ("raději to vyleju, než bych prodával vydřiduchům!").

Jinak Tvůj návrh o bezplatném dodání mléka do dětských domovů či třeba jen napáječek pro telata je jasnou ukázkou toho, že našim zemědělcům je nějaká dobročinnost ukradená.
squire