10. 12. 2012

Steporis / Nezvaní návštevníciHluk streľby bol Epoiovi nepríjemný.
Obe znepriatelené strany strieľali po sebe neľútostne a bez prestávky. Už ani nevedel poriadne kto je kto. Kedy vlastne tie streľné zbrane nabíjajú? – pomyslel si a natiahol sa za diaľkovým ovládačom, aby ten hluk stíšil. Celkom ho však stíšiť  nemohol,  pretože by nepočul, čo si bojujúci hovoria.
Od rána bol akýsi nesvoj, akoby žil vo sne. Ako vo sne nalial do nádoby od maliarskej zmesi mydlový roztok, ocot, sójovú omáčku a pol litra liehu. Keď to zamiešal, naplnil záhadnou tekutinou dve dvojlitrové fľaše.Na jednu našrouboval rozstrekovač a druhú dobre uzavrel. Rovnako starostlivo uzatvoril aj nádobu z maľovania. Nechápal, prečo si pripravil obe plné fľaše vedľa seba na podlahu.
Občas sa mu stávalo, že čosi, jemu neznáme, ho viedlo k činnosti, ktorú by inak ani nevykonával. Vždy sa však nakoniec ukázalo, že mu to bolo spravidla na osoh. Či už išlo o cestovanie vlakom namiesto autobusom – autobus havaroval a boli tam aj mŕtvi – alebo keď radšej nekonzumoval na oslave vlašský šalát domácej výroby. Po tej oslave celá Epoiova rodina mala obrovské problémy so salmonelózou, jeho neter musela byť dokonca hospitalizovaná v chorobnici, kde do nej natieklo za demižón tekutiny. Bola poriadne dehydrovaná, čiže odvodnená. Epoi mal už obavy, že Dia bude mať len ružovú krv, po takom zriedení. 
Škoda, že ma to nevarovalo pred Krvou, skôr než som si ju vzal za ženu.povzdychol si v duchu, keď nad tým tak uvažoval. Jeho úvahy i sledovanie akčného filmu v televízii znenazdajky prerušil prenikavý zvuk, ktorý ucítil až kdesi v kostiach. Nepríjemný zvuk prichádzal zľava, ale napĺňal celý priestor silnými vibráciami. Po chvíľke takého hlučného vibrovania a vŕzgania sa v stene začal objavovať otvor, murivo padalo Epoiovi na posteľ a v otvore sa objavila hlava obrovského chrobáka. Jeho hryzadlá sústavne zväčšovali otvor, až sa doň zmestila celá hlava. V tej chvíli sa Epoiovi rozsvietilo v konzerve. Zaraz vedel, na aký účel má prichystané tie fľaše! Hlava votrelca pripomínala obrovskú hlavu bystrušky s mimoriadne vyvinutými hryzadlami a snažila sa preniknúť čoraz viac do izby.
Epoi vzal do rúk fľašu s rozprašovačom, upravil striekajúci prúd na tenší a sústredil sa na chrobáka. Zamieril mu do oka, potom do druhého a spokojne sa prizeral, čo to s ním robí. Tam, kde ho zasiahol tekutinou, sa chrobák začal priam strácať.  Namiesto očí mal len akoby od žieraviny vyžraté dymiace jamy, ktoré sa sústavne zväčšovali... „Tak toto na teba platí, ty netvor!“- vykríkol nevdojak, ako keby mu ten hmyzoidný obor dokázal porozumieť. Začal mieriť stále na jedno miesto, až chrobákovi odpadla časť hlavy a aj on sa vzdialil. To však nebol koniec. Hneď sa v otvore tlačili dve zubaté húsenice. Ešte šťastie, že boli natoľko tupé, že sa tlačili do otvoru obe naraz. To Epoia zachránilo a mohol sa sústrediť na ich likvidáciu. Pochvaľoval si, že hlavy už mali obe v izbe a jemu nezostávalo nič iné, len im ich odfakliť. Zelenkavá lepkavá tekutina z maxihúseníc a či pandráv mu beznádejne znečistila posteľ, ale to bolo v tej chvíli druhoradé. Aj húsenice odpadli od otvoru a Epoi čakal, čo sa ďalšie objaví. Na jeho veľkú úľavu tie tri ohavy boli všetko, čo ho v tej chvíli ohrozovalo. Šiel sa presvedčiť aj von, aká je situácia a našiel tam len dymiace polotekuté rôsolovité zvyšky útočníkov.
Chvíľu ešte zostal vonku, aby sa nadýchal čerstvého vzduchu a upokojil roztrasené nervy. Susedia boli zvedaví, čo to vlastne bolo, ale nevedel im odpovedať, pretože ani sám nemal predstavu o pôvode a dôvode tohto útoku. Po chvíli sa vrátil dnu a podujal sa odstrániť pozostatky násilia. Znečistené posteľné prádlo musel zaniesť rovno do kontajnera. Otvor provizórne zaplnil rýchlotuhnúcou montážnou penou, do ktorej pridal kúsky mydla - pre istotu.

Žiadne komentáre: