21. 8. 2010

Príkladná starostlivosť

Človek od narodenia potrebuje starostlivosť. Aj ju prijíma, až do puberty. Potom nadobudne pocit, že je mu starostlivosť o svoju osobu nepríjemná, obťažuje ho. Niektorí si takýto pocit udržiavajú do neskorej dospelosti. Spravidla až vo veľmi neskorej dospelosti si začína človek uvedomovať, že by mu občas trochu starostlivosti o jeho osobu neprekážalo...
Pod týmto textom je typický príklad starostlivosti, ktorá dokáže prekonať aj výrazné biologické odlišnosti.

Žiadne komentáre: