4. 4. 2010

len tak 2

Ako ten čas beží, prichádzajú mi postupne na myseľ ďalšie dvojice slovensko-českých výrazov, tak som sa rozhodol, že ich sem pridám.
Keď máme niekoho stretnúť - potkat, tak sa dá konštatovať, že je to stretnutie - čo však v češtine môžeme vyjadriť aj slovom setkání.
Alebo si zoberme jednu z oblastí znečisťovania životného prostredia: sloveso fajčiť sa prekladá do jazyka českého ako kouřit. Fajka je však už dýmka a slovenský dym je po česky kouř. Ako sa nám to pekne točí dokola... Slovenské kúriť je zas topit - a kde? - predsa v budove, alias v stavení.
Dnes, keď sa kradne viac než v bývalom režime, treba o to viac majetok i peniaze strážiť čiže hlídat pred každým nehanebníkom - nestydou. Samozrejme len keď sa jedná o väčšie hodnoty. Kam sa hrabe taká veľkonočná plnka - nádivka..!
A keď sme už pri sviatkoch, často sa niekomu prihodí, že až v čase, keď sú už všetky obchody zatvorené zistí, že sa mu niečo potrebné na prípravu jedla minulo, čiže něco mu došlo...
Na záver by som rád zaželal všetkým používateľom oboch blízkych slovanských jazykov, aby si vždy vzájomne rozumeli a pri lúčení si hovorili jedine dovidenia - nashledanou (naviděnou) - a nikdy inak!

Žiadne komentáre: