16. 8. 2009

Prečo nie aj "ťíto"?

Dnes je to môj prvý príspevok v týchto končinách a dúfam, že nie posledný...
V ostatnom čase sa stále viac rozmáha nesprávna výslovnosť niektorých tvarov ukazovacieho zámena: "tie", "tieto". Je neuveriteľné, ako ľahko sa šíri taká chybná výslovnosť - podobne ako dnes tak často skloňovaná chrípka typu A (prasacia). Ľudia majú tendenciu kopírovať nesprávne veci na úkor tých správnych. Aj v tomto prípade sa úplne bezdôvodne rozhodli mnohí užívatelia slovenského jazyka vyslovovať spomenuté tvary zámena mäkko, teda "ťje" a "ťjeto".

Niekto by si mohol myslieť, že je to snáď vplyv nejakého nárečia, ale ktoré nárečie by vyslovovalo mäkko tvary pre ženský a stredný rod a tvrdo pre rod mužský? Také jednoducho neexistuje. Nikto totiž nevyslovuje "ťí" a "ťíto". Tak prečo potom mäkčia ľudia v už spomenutých tvaroch?!? Dokáže mi na moju otázku niekto odpovedať?

Žiadne komentáre: